Thông báo Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh – Hướng nghiệp năm 2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh – Hướng nghiệp năm 2022 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH-HƯỚNG NGHIỆP OPEN DAY 2022_0001.pdf

Đăng ký tư vấn lộ trình
NEU E-Learning - Đại học từ xa
Ưu tiên hồ sơ Đăng ký trước