Thông báo điểm trúng tuyển chương trình NEU-Elearning đợt 6 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học thông báo điểm trúng tuyển chương trình NEU-Elearning đợt 6 năm 2023

Tài liệu đính kèm:

Đăng ký tư vấn lộ trình
NEU E-Learning - Đại học từ xa
Ưu tiên hồ sơ Đăng ký trước