Lưu trữ thẻ: Danh sách trúng tuyển

Thông báo điểm trúng tuyển chương trình NEU-Elearning đợt 2 năm 2024

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm trúng ...

Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển Đợt 7 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HOC KINH TẾ QUỐC DÂN  Căn cứ Luật Giáo dục đại ...