Q&A: Học phí Đại học Từ xa Kinh tế Quốc dân là bao nhiêu?

Hỏi: Em đang quan tâm tới chương trình đại học từ xa tại trường Đại học kinh tế quốc dân, em muốn hỏi lộ trình học phí cho 4 năm học tại trường là bao nhiêu, và nếu em dã có bằng Cao đẳng trước đó rồi thì học phí là bao nhiêu, em cảm ơn!

Trả lời: Tổng thời gian học dành cho học viên có bằng tốt nghiệp THPT là 4 năm, đối với học viên đã có bằng Cao đẳng thì cần gửi bằng và bảng điểm scan về trường để được tư vấn lộ trình học cụ thể nhất.

Dưới đây là bảng học phí cho 4 năm học tại Hệ đại học từ xa NEU-Elearning:

 

Đăng ký tư vấn lộ trình
NEU E-Learning - Đại học từ xa
Ưu tiên hồ sơ Đăng ký trước